Chiến báo: Hắc diệu thần điện

Posted: August 14, 2013 in Chiến Báo, Ngoạ Long, Phó Bản
Tags: , , , ,

Xem tại đây. Nếu những chiến báo bên dưới không chạy.

Chiến báo quân Ngô

Chiến báo quân Thục


Chiến báo quân Nguỵ

Chúc các bạn thành công !.

JetVHS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s